Arqueología en Marín

Pobos remotos dejarón en Marín pegadas do seu paso, que chegan aos nosos días a traveés dos seus petróglifos, dólmenes, e castros que se levantan por todo o municipio. Celtas, romanos, suevos, visigodos, normandos... foron pasando logo por estas terras, contribuíndo, en maior ou menor medida, á configuración do Marín de hoxe, enriquezido con acervo cultural de todos estes pobos, que se deixa ver nas manifestacións artísticas e arquitectónicas, xa sexan relixiosas, civís ou populares, presentes en todo o territorio.